Edukacja Informacyjnej i Źródłowej dla Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej

Celem kursu jest przygotowanie studentów pierwszego roku do korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego UAM, wszystkich usług oferowanych przez bibliotekę oraz kształcenie umiejętności autonomicznego wyszukiwania informacji i literatury niezbędnej do optymalnego realizowania toku studiów.