Edukacja Informacyjna i Źródłowa dla Wydziału Etnolingwistyki

Celem kursu jest przygotowanie studentów pierwszego roku do korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego UAM, wszystkich usług oferowanych przez bibliotekę oraz kształcenie umiejętności autonomicznego wyszukiwania informacji i literatury niezbędnej do optymalnego realizowania toku studiów.

Celem kursu jest przygotowanie studentów pierwszego roku do korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego UAM, wszystkich usług oferowanych przez bibliotekę oraz kształcenie umiejętności autonomicznego wyszukiwania informacji i literatury niezbędnej do optymalnego realizowania toku studiów.

Celem kursu jest przygotowanie studentów pierwszego roku do korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego UAM, wszystkich usług oferowanych przez bibliotekę oraz kształcenie umiejętności autonomicznego wyszukiwania informacji i literatury niezbędnej do optymalnego realizowania toku studiów.

Celem kursu jest przygotowanie studentów pierwszego roku do korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego UAM, wszystkich usług oferowanych przez bibliotekę oraz kształcenie umiejętności autonomicznego wyszukiwania informacji i literatury niezbędnej do optymalnego realizowania toku studiów.

Celem kursu jest przygotowanie studentów pierwszego roku do korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego UAM, wszystkich usług oferowanych przez bibliotekę oraz kształcenie umiejętności autonomicznego wyszukiwania informacji i literatury niezbędnej do optymalnego realizowania toku studiów.

Celem kursu jest przygotowanie studentów pierwszego roku do korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego UAM, wszystkich usług oferowanych przez bibliotekę oraz kształcenie umiejętności autonomicznego wyszukiwania informacji i literatury niezbędnej do optymalnego realizowania toku studiów.