[English version HERE]

Pracownicy, którzy pomimo poprawnej autoryzacji w okienku CAS, nie mogą zalogować się na daną platformę Moodle, proszeni są o zgłaszanie tego faktu na adres elearning@amu.edu.pl. Prosimy:

  • pisać z adresu mailowego AMU, który chcą Państwo zarejestrować (podać swoją nazwę użytkownika UAM);
  • podać dane (adres internetowy / nazwę) platformy Moodle, na którą chcą się Państwo zalogować;
  • podać link do swojego profilu w USOSWeb. (Po zalogowaniu: "Mój USOSWeb" > u dołu z prawej w sekcji "Informacje o użytkowniku" skopiować link "Moja strona profilowa".)

Studenci (szczególnie pierwszego roku), którzy nie mogą się zalogować na daną platformę Moodle pomimo poprawnej autoryzacji CAS, proszeni są o cierpliwość - gdy Państwa pierwszy kurs, na który zostaliście zarejestrowani w USOS, zostanie również założony na platformie Moodle, uzyskają Państwo dostęp (zwykle jeszcze tego samego dnia). Jeśli problem nie ustąpi w przeciągu 1-2 dni, można go zgłosić na adres elearning@amu.edu.pl, koniecznie: (1) ze studenckiego konta email, (2) podając link do swojego profilu USOSWeb, (3) z dokładnym wskazaniem, na którą platformę Moodle oraz kurs chcecie się Państwo zalogować.

Osoby, które nie przechodzą pomyślnie autoryzacji CAS, powinny postarać się odzyskać / odnaleźć swoje hasło. Jeśli to się nie uda, należy zgłosić się osobiście z dowodem tożsamości do wydziałowego bądź odpowiedniego koordynatora USOS celem zresetowania hasła.

W przypadku podejrzenia, że hasło zostało skradzione, można je zmienić samodzielnie na stronie https://panel.amu.edu.pl/.

UWAGA: Zmiana (bądź reset) hasła służącego do logowania się do Moodle przez CAS, spowoduje zmianę głównego hasła do WSZYSTKICH Państwa systemów UAM - Eduroam, USOSWeb, poczty AMU Office 365 itp.

***

Osoby z kontami specjalnymi, które NIE logują się przez CAS, a mają problemy z zalogowaniem na tak zabezpieczoną platformę, w pierwszej kolejności prosimy dokładnie wpisać z ręki jeszcze raz dane logowania (niektóre przeglądarki takie jak Chrome niekiedy błędnie zapamiętują hasła Moodle). Jeśli się to nie powiedzie, prosimy kontaktować się z właściwego adresu mailowego na adres elearning@amu.edu.pl , podając też link do platformy Moodle, na którą chcą się Państwo zalogować.


Ostatnia modyfikacja: piątek, 21 lipca 2023, 15:01