Koordynator / Menedżer: Magdalena Czernichowska

Jest to kurs jednosemestralny na poziomie B2.2 dla studentów którzy zdają egzamin B2.2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023


Jest to kurs jednosemestralny na poziomie B2.2 dla studentów którzy zdają egzamin B2.2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023