Logo Platformy E-learningowej UAM 2021

Welcome to the AMU Moodle site of AMU Foreign Language Teaching Centre

(Looking for Moodle courses from 2020/21 or earlier? Visit our previous AMU Moodle E-learning Platform.)

Niniejsza platforma Moodle wspomaga prowadzenie lektoratów z języków obcych.

Studenci 1. roku, którym wynik testu diagnozującego z języka angielskiego wypadł poniżej poziomu A2, powinni we własnym zakresie w pierwszym semestrze przerobić kurs online "E-Angielski" udostępniony tutaj (od 1.X. 2022). 

Niektóre językowe kursy specjalistyczne prowadzone przez pracowników Studium mają swoje strony Moodle na platformach szkół dziedzinowych w sekcjach odpowiednich wydziałów.