• Sylabusy WA

    Sylabusy dla kierunków studiów 1. i 2. stopnia realizowanych na Wydziale Anglistyki

     
    Tłumaczenie konferencyjne polsko-angielskie - Stacjonarne 2. stopnia (2022-)