• Sylabusy WA

    Sylabusy dla kierunków studiów 1. i 2. stopnia realizowanych na Wydziale Anglistyki

     
    Filologia angielsko-chińska - Stacjonarne 1. stopnia (2020-)Language, Mind, Technology - MA full-time programme (2021-)