• Koordynator: Jacek Wyszyński
  • Menedżer: Szymon Garbarek (admin OWKO)