Koordynatorzy / Menedżerzy:

  • Michał Wyrwa (od 2022/23)
  • Andrzej Gajda (do końca 2021/22)

Kurs zawiera materiały dydaktyczne (prezentacje, ćwiczenia, quizy) dla studentów psychologii i kognitywistyki realizujących przedmiot "Metodologia badań psychologicznych ze statystyką" .

Zapraszamy do zapoznania się z zasobami minikursu Notowanie. Znajdziecie w nim informacje związane z takim opracowywaniem materiałów (w szczególności z notowaniem!), które wspomaga w efektywnym, sprawnym (i przyjemnym) uczeniu się. Treści i ćwiczenia tu zawarte możecie potraktować jako pretekst do ponownego zastanowienia się nad swoimi własnymi strategiami, udoskonalenia starych lub poszukania nowych sposobów pracy z cudzymi tekstami, wykładami i swoimi notatkami. Nawet jeśli treści zawarte w kursie są Ci już znane z wcześniejszych lat edukacji to być może spojrzysz na nie innym okiem, okiem studenta, przed którym stoją nowe wyzwania związane z samodzielnym i odpowiedzialnym uczeniem się. Poszukaj w kursie inspiracji dla siebie (choćby między wierszami), być może jakaś myśl okaże się dobrą inwestycją w efektywne uczenie się. Keep calm and do mindmapping!!! 

Zapraszamy do zapoznania się z zasobami minikursu Notowanie. Znajdziecie w nim informacje związane z takim opracowywaniem materiałów (w szczególności z notowaniem!), które wspomaga w efektywnym, sprawnym (i przyjemnym) uczeniu się. Treści i ćwiczenia tu zawarte możecie potraktować jako pretekst do ponownego zastanowienia się nad swoimi własnymi strategiami, udoskonalenia starych lub poszukania nowych sposobów pracy z cudzymi tekstami, wykładami i swoimi notatkami. Nawet jeśli treści zawarte w kursie są Ci już znane z wcześniejszych lat edukacji to być może spojrzysz na nie innym okiem, okiem studenta, przed którym stoją nowe wyzwania związane z samodzielnym i odpowiedzialnym uczeniem się. Poszukaj w kursie inspiracji dla siebie (choćby między wierszami), być może jakaś myśl okaże się dobrą inwestycją w efektywne uczenie się. Keep calm and do mindmapping!!! Zapraszamy do zapoznania się z zasobami minikursu Notowanie. Znajdziecie w nim informacje związane z takim opracowywaniem materiałów (w szczególności z notowaniem!), które wspomaga w efektywnym, sprawnym (i przyjemnym) uczeniu się. Treści i ćwiczenia tu zawarte możecie potraktować jako pretekst do ponownego zastanowienia się nad swoimi własnymi strategiami, udoskonalenia starych lub poszukania nowych sposobów pracy z cudzymi tekstami, wykładami i swoimi notatkami. Nawet jeśli treści zawarte w kursie są Ci już znane z wcześniejszych lat edukacji to być może spojrzysz na nie innym okiem, okiem studenta, przed którym stoją nowe wyzwania związane z samodzielnym i odpowiedzialnym uczeniem się. Poszukaj w kursie inspiracji dla siebie (choćby między wierszami), być może jakaś myśl okaże się dobrą inwestycją w efektywne uczenie się. Keep calm and do mindmapping!!!