Koordynator / Menedżer: Maciej Kokociński

24-PCDL-TIM1

Kurs jest uzupełnieniem zajęć w ramach przedmiotu. Studenci samodzielnie odbywają kurs, a następnie w ramach prowadzonych ćwiczeń testują uzyskaną wiedzę w formie zajęć o charakterze dramy. 

Kurs składać się będzie z 5 tematów:

- Potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w kontekście pandemii koronawirusa (1x45 min.)

- Standardy pracy socjalnej  i standardy pracy terapeutycznej w sytuacji konieczności zachowania dystansu społecznego  

- Użyteczne narzędzia do pracy zdalnej 

- Wdrożenie standardów w praktyce: sekwencja wykonywania usługi, techniki pracy 

- Monitoring i ewaluacja usług w ramach e-pomocy