Publikacje w Zagranicznych Czasopismach i Wydawnictwach-Specyfika Pracy Naukowej w Dyscyplinie 

Rok akademicki 2021/2022

Wykład, 5604-PZCW