Logo Platformy E-learningowej UAM 2021

Witamy na platformie Moodle UAM Studium Językowego UAM

(Szukasz kursów Moodle z r. akad. 2020/21 lub wcześniejszych? Odwiedź starszą wersję Platformy E-learningowej UAM.)

Niniejsza platforma Moodle wspomaga prowadzenie lektoratów z języków obcych.

Studenci 1. roku, którym wynik testu diagnozującego z języka angielskiego wypadł poniżej poziomu A2, powinni we własnym zakresie w pierwszym semestrze przerobić kurs online "E-Angielski" udostępniony tutaj (od 1.X. 2022). 

Niektóre językowe kursy specjalistyczne prowadzone przez pracowników Studium mają swoje strony Moodle na platformach szkół dziedzinowych w sekcjach odpowiednich wydziałów.