Filologia angielska - Niestacjonarne 1. stopnia (2020-) - sylabusy

Lista uwzględnia sylabusy ramowe ("generyczne") dla obieralnych seminariów i wykładów, których tematyka jest zmienna. Dokładne treści i metody oceny udostępniane są studentom dodatkowo poprzez stronę Moodle, USOSWeb lub MS Teams / SharePoint zajęć.

UWAGA: Od r. akad. 2021/22 (1BA) realizowany jest nowy program obejmujący ścieżkę biznesową lub tłumaczeniową. Poprzedni program (obejmujący także kształcenia nauczycieli j. ang.) realizowany jest do 2022/23 (3BA). Siatki programowe tutaj.