09-SPOLTUR-11

Semestralny kurs Społeczeństwa Turcji dla studentów I roku turkologii. Kurs stanowi uzupełnienie zajęć prowadzonych stacjonarnie.

09-WPTU-12 i 09-WPTU-22

Roczny kurs przeznaczony dla studentów II roku studiów licencjackich na spec. turkologia.

09-PNJTR-16 i 09-PNJTR-26

Materiały dodatkowe do zajęć z Praktycznej nauki j. tureckiego

09-GJTR-14 i 09-GJTR-24

Roczny kurs gramatyki języka tureckiego na poziomie A1-A2, przeznaczony dla studentów I roku studiów licencjackich na specjalności turkologia. Kurs stanowi uzupełnienie tradycyjnych zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej.

09-KULTUR-11

Semestralny kurs kultury Turcji dla studentów I roku turkologii. Kurs stanowi uzupełnienie zajęć prowadzonych stacjonarnie.

09-HISTUR-11

Semestralny kurs historii Turcji dla studentów I roku turkologii. Kurs stanowi uzupełnienie zajęć prowadzonych stacjonarnie.

Cele kształcenia

Doskonalenie umiejętności z zakresu podstaw technik informatycznych, przetwarzania tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, baz danych

Doskonalenie umiejętności tworzenia grafiki prezentacyjnej

Doskonalenie umiejętności korzystania z wyspecjalizowanych usług w sieciach informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji