Platforma E-learningowa UAM

Administrowana przez Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość UAM (OWKO)

Zmodernizowana Platforma E-learningowa UAM obejmuje zestaw specjalnie skonfigurowanych instancji systemu Moodle wymienionych poniżej.

Platforma Szkoleniowa BHP (CAS)

    Tu odbywają się obowiązkowe kursy zdalne z BHP dla studentów 1. roku. Platformę prowadzi Centrum Wsparcia Kształcenia. Platforma nie obsługuje aplikacji mobilnej Moodle.