Platforma E-learningowa UAM

Administrowana przez Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość UAM (OWKO)

Zmodernizowana Platforma E-learningowa UAM obejmuje zestaw specjalnie skonfigurowanych instancji systemu Moodle wymienionych poniżej.

Inne Jednostki UAM

  Instancja Moodle dla filii UAM i innych jednostek. Obecnie obejmuje:
  • Filię: Collegium Polonicum w Słubicach
  • Filię: Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie
  • Filię: Nadnotecki Instytut UAM w Pile
  • Filię: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
  • Stację Ekologiczną w Jeziorach
  • Centrum Edukacyjne Biblioteki Uniwersyteckiej (tu odbywają się kursy z edukacji informacyjnej i źródłowej dla studentów 1. roku)
  • Biuro Jakości Kształcenia UAM
  • Centrum Marketingu UAM