Platforma E-learningowa UAM

Administrowana przez Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość UAM (OWKO)

Zmodernizowana Platforma E-learningowa UAM obejmuje zestaw specjalnie skonfigurowanych instancji systemu Moodle wymienionych poniżej.

Uniwersytet Otwarty UAM

    Instancja Moodle , z której korzystają niektórzy wykładowcy Uniwerstytetu Otwartego UAM. Oparta na odrębnej bazie kont użytkowników i oddzielnym systemie logowania.