Platforma E-learningowa UAM

Administrowana przez Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość UAM (OWKO)

Zmodernizowana Platforma E-learningowa UAM obejmuje zestaw specjalnie skonfigurowanych instancji systemu Moodle wymienionych poniżej.

Szkoła Nauk Społecznych

  Instancja obejmuje:
  • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
  • Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
  • Wydział Prawa i Administracji
  • Wydział Psychologii i Kognitywistyki
  • Wydział Socjologii
  • Wydział Studiów Edukacyjnych

Studium Językowe UAM

  Dedykowana platforma Moodle dla lektoratów z języka obcego na studiach 1. i 2. stopnia.