Platforma E-learningowa UAM

Administrowana przez Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość UAM (OWKO)

Zmodernizowana Platforma E-learningowa UAM obejmuje zestaw specjalnie skonfigurowanych instancji systemu Moodle wymienionych poniżej.

Szkoła Nauk Humanistycznych

  Instancja obejmuje:
  • Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
  • Wydział Archeologii
  • Wydział Filozoficzny
  • Wydział Historii
  • Wydział Nauk o Sztuce
  • Wydział Teologiczny