Platforma E-learningowa UAM

Administrowana przez Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość UAM (OWKO)

Zmodernizowana Platforma E-learningowa UAM obejmuje zestaw specjalnie skonfigurowanych instancji systemu Moodle wymienionych poniżej.

Platforma szkoleniowa Moodle OWKO

    Miejsce na materiały pomocowe i szkolenia Moodle dla pracowników i studentów UAM.