Platforma E-learningowa UAM

Administrowana przez Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość UAM (OWKO)

Zmodernizowana Platforma E-learningowa UAM obejmuje zestaw specjalnie skonfigurowanych instancji systemu Moodle wymienionych poniżej.

Szkoła Nauk o Języku i Literaturze

    Instancja obejmuje:
    • Wydział Anglistyki
    • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
    • Wydział Neofilologii
    • Wydział Etnolingwistyki