Platforma E-learningowa UAM

Administrowana przez Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość UAM (OWKO)

Zmodernizowana Platforma E-learningowa UAM obejmuje zestaw specjalnie skonfigurowanych instancji systemu Moodle wymienionych poniżej.

Szkoła Nauk Przyrodniczych

    Instancja obejmuje:
    • Wydział Biologii
    • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Moodle Projects

    Specjalna platforma Moodle dedykowana do projektów, w tym międzynarodowych. Obowiązuje oddzielny system logowania.