Filologia angielska - Stacjonarne 1. stopnia (2020-) - sylabusy

Specjalizacje: ogólnoakademicka, nauczycielska, tłumaczeniowa, teatrologiczna, południowo-afrykańska, celtycka (stary program - do 3BA 2021/22 włącznie)

UWAGA:

W przypadku specjalizacji nauczycielskiej (FilAng_TEACH):

  • Studenci roku 3BA do r. akad. 2020/21 włącznie realizowali program wg starego standardu kształcenia nauczycieli (sprzed zmian 25.07.2019 wprowadzonych Rozporządzeniem MNiSzW ws standardu kształcenia nauczycieli) - tu link do siatki studiów;
  • Studenci roku 2BA w r. akad. 2020/21 oraz 3BA 2021/22 realizowali program specjalizacji, w którym - zgodnie z uchwałą Rady Programowej stosownie zaktualizowano program specjalizacji od drugiego semestru 1BA oraz dla lat 2BA i 3BA, tak aby całość była zgodna z najnowszym standardem kształcenia nauczycieli - tu link do siatki studiów (z nowymi przedmiotami zaznaczonymi na niebiesko);
  • Studenci roku 1BA od r.ak. 2020/21 włącznie realizują nowy program specjalizacji - już od 1 semestru roku 1BA zgodny z najnowszym standardem kształcenia nauczycieli - tu link do siatki studiów (z przedmiotami w nowym standardzie zaznaczonymi na niebiesko).

W przypadku starej specjalizacji celtyckiej (FilAng_CELT):

The listed files include "generic" syllabi for elective seminars i lectures, whose contents vary for each study cycle. Specific learning contents and assessment methods are communicated to students separately on a dedicated Moodle, USOSWeb or MS Teams / SharePoint course page. Summaries of the current seminars, proseminars and lectures are accessible from these pages: