Filologia angielska - Stacjonarne 2. stopnia (2020-) - sylabusy

Specjalizacje: ogólnoakademicka, Literatura i kultura amerykańska (LKA), Kognitywne językoznawstwo stosowane (KJS) (do 2021-22), Język i komunikacja w mediach i polityce (LanCom) (do 2021-22), Tłumaczenie pisemne (do 2MA 2022/23, wycofywana - od 2022/23 1MA nowy kierunek praktyczny "Tłumaczenie kreatywne i specjalistyczne"), Tłumaczenie konferencyjne (do 2MA 2022/23, wycofywana - od 2022/23 1MA nowy kierunek "Tłumaczenie konferencyjne polsko-angielskie"), Kanada anglojęzyczna, Australia i Nowa Zelandia; dodatkowy opcjonalny moduł nauczycielski (do 2021/22).

Zestawienia uwzględniają sylabusy ramowe ("generyczne") dla obieralnych seminariów i wykładów, których tematyka jest zmienna. Dokładne treści i metody oceny udostępniane są studentom dodatkowo poprzez stronę Moodle, USOSWeb lub MS Teams / SharePoint zajęć. Streszczenia wszystkich seminariów, proseminariów i wykładów są dostępne pod linkami: